produkter


Våre produkter kan brukes i møbelindustrien samt til hjemmebruk på møbeltrekk og tekstiler av myke møbler

Våre fagfolk velger den mest passende overflatebehandling og behandlingsmetode som vil øke brannmotstanden.

mer

Vi tilbyr den sikreste og mest effektive måten å beskytte gjenstander mot brann og skape en effektiv brannbarriere.

Behandlingen virker brannhemmende på trevirke og produkter som sponplater, fibrolitplater, etc. hvis overflater ikke tidligere har blitt behandlet med oljemaling eller lakk.

mer

Video

mer

OM OSS


"Brannsikker Bolig" er et team av fagfolk med høy fagkompetanse  som kan utføre arbeidet, gi opplæring  og levere til forbrukeren de økologiske, patenterte brannhemmende overflatebehandling som betydelig øker trebyggets sikkerhet, er naturvennlige og trygge for utvendig som innvending bruk.

En profesjonell og praktisk testet behandling av bygg øker bygningenes brannsikkerhet og minimerer skade  (se video). En unik produksjonsteknologi  har utviklet  et innovativ flammehemmende produkt som tilfredsstiller de høyeste krav til tre brannmotstands standarder og har økt effektivitet (Euro B-s1, d0 i samsvar med British Standard klasse 0, pH 8-9).

Brannhemmende overflatebehandlingnen kan brukes på

trekonstruksjoner;     

trehus;     

historiske trebygg;    

i  tette byggearealerrundt peiser,i badstuer: områder som er utsatt for åpen ild.  

Hovedmålene med behandlingen er å svekke faktorene som kan forårsake brann,  å stoppe flammer så tidlig som mulig, å lokalisere brann og å forlenge evakueringstiden. 

Brannsikker Bolig produkter er primært  utviklet for brannhemming av treverk (bjelker osv).
Det er også  anbefales å bruke produkter innen andre områder :
Bevaring av skog: Forebyggning og begrensning av skogbrann, lyngbrann  fordi produktene er miljøsikkre og vannbaserte (kan sprøytes). 
De viktigste teknologiske nyvinninger i praksis er at ved en skogbrann kan man  raskt lage brannskiller som begrenser brannområdet og raskt og effektivt  minimisere branngater og hindre spredning.
 
 Møbelindustri: Treverk samt møbeltrekk og tekstiler av myke møbler  (fordi de ikke er helseskadlige). De fleste av antipirener som brukes i  dag  inneholder kreftfremkallende stoffer, halogener og andre helsefarlige ingredienser.
 
Bilindustrien: Bil-, tog- og flyseter (på grunn av helsesikkerhet -  de i dag mest brukte brannhemmende stoffer inneholder halogener og andre farlige stoffer).

 

  

 

 

 

 

 

Vennligst kontakt oss om du har flere spørsmål!!

telefonnummer:
+4796719683


e-post:
info@eco-bb.no

Adrese:
Styrilia 36
2080 EIDSVOLL